Reklamace

Přesto, že zde nabízíme zboží jen od kvalitních výrobců, může se stát, že máte nějaký důvod k reklamaci. Veškeré námi prodávané zboží podléhá zákonným lhůtám pro reklamaci. U spotřebního zboží se jedná 2 roky záruky.

Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Reklamace se řídí občanským zákoníkem a Reklamačním řádem, který je součástí Obchodních podmínek odsouhlasených při nákupu.

V případě uplatnění reklamace zboží nás prosím neprodleně kontaktujte na e-mailu info@modik.cz. Pro rychlé a jednoznačné vyřešení případu svůj e-mail strukturujte tak, aby obsahoval nejméně následující data: Vaše jméno a příjmení, kontaktní e-mail a telefon, podrobný popis vady (jak se projevuje, jaký má dopad na použitelnost zboží) a dále popis, jak závada vznikla. Čím více informací poskytnete, tím lépe pro rychlý a hladký průběh reklamačního řízení.

Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách se s vámi spojíme a budeme vás informovat o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

Poškození zboží způsobené dopravou reklamujte primárně ihned při přebírání balíčku, a to písemně přímo u dopravce. Nám dejte tento incident na vědomí. Veškeré zásilky jsou u dopravce pojištěny.